Ömer Ay

Ömer Ay


Çanakkale Zaferini Ölümsüzleştiren Şiir

18 Mart 2018 - 14:13

Çanakkale Zaferi, destanlarla dolu Türk Tarihinin en önemli şeref levhalarından birisidir. Bu zaferi “büyük” yapan, yüz binlerce şehit verilerek, kendisinden kat kat büyük ve modern silahlara sahip düşman orduları karşısında kazanılmış olmasıdır.

Dünya tarihi vatanı uğruna bizim kadar kanı dökülen bir başka millet daha gösteremez. Dünyanın her tarafı taşsız mezarlarımızla doludur. Anadolu’da bir karış toprak yoktur ki şehit kanları ile sulanmış olmasın.

Biz şehit milletiz! Siz, biz, hepimiz, o şehitlerin yetimiyiz, biz yetim milletiz! Kendi tarihimizi bilmek, milletimizi tanımak ve tükenmez düşmanları ve düşmanlıkları hatırımızdan çıkarmamalıyız.

Akif aşağıdaki şiiri, Çanakkale harbini görmediği halde, yeterli bilgilere sahip olma imkânından mahrum olduğu halde ve Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arapların ve özellikle Şerif Hüseyin’in Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etme ihtimali üzerine, onları ikna etmek için görevlendirildiği Hicaz’da yazmıştır. Birlikte görev yaptıkları Kuşçubaşı Eşref’in telgrafla haber aldıktan sonra, Çanakkale Harbinin kazanıldığını söylemesi üzerine bir müddet donup kalan Akif, kendine geldikten sonra çölde namaza duracak ve yine bir süre sonra bu şiirle dönecektir. Şair-i Azam Abdülhak Hamit Tarhan’ın, “böylesi bir şiir geçmişte yazılmamış, gelecekte de yazılamayacaktır” dediği bilinmektedir.

Başta Büyük Atatürk ve bütün şehitlerimizin ve Aziz Akif’in ruhları ve hatıralarını rahmetle ve minnetle anıyoruz.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in Çanakkale Harbi ve şehitleri için yazdığı, bu zaferi en iyi anlatan ve belki de Çanakkale Zaferi kadar değerli olan aşağıda ki şiir, kana kana okunmalı, ruhumuz, bu eşsiz şiirle yıkanmalıdır.

Ömer Ay

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya- Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu, bir Avrupalı! " Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi! Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer, Kaynıyor kum gibi… Mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklîmi cihânın duruyor karşında; Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada! Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk, Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk. Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ... Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ! Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl, Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl, Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına; Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına. Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz... Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz. Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb, Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı; Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı; Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam, Atılan her lağamın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer... Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak; Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller, Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.

Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere, Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler... Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler! Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman? Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler, Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer; Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi; "O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi. Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek; İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek. Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i... Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? "Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın. Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb... Seni ancak ebediyyetler eder istîâb. "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına; Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle; Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan; Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına, Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;

Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem; Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini, Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i, Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât, Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber. Mehmet Akif Ersoy

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum