Hacı Ahmet Ünlü

Hacı Ahmet Ünlü

Dini Bilgiler

Gösteriş için ibadet Yapanlar Allah'a Şirk Koşmuştur

22 Ağustos 2018 - 01:30

Bizleri tüm Rasûllerin ortak dini olan ve Allah’ın huzurunda ondan başka bir dinin kabul edilmeyeceği İslam’a hidayet eden Allah’a sonsuz hamd olsun. Salât ve selam, İslam dininin mihenk taşı ve son halkası olan Muhammed Mustafa’ya, onun pak ailesine veashabının üzerine olsun.

RİYA: iş, söz ve davranışlarda gösterişe yer verme, bir iyiliği veya salih bir ameli Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle değil; İnsanlar beğenisi için yapmak demektir. Bu davranışta bulunan kimseye riyakar veya murai denir. Riya insanlar arasında manevi nufuz, şan ve şöhret, maddi çıkar sağlamak için yapılır. Dünyaya ait bu tür maddi ve manevi çıkarları elde etmek için dinin insanlar tarafından kutsal değerlere karşı beslenen bağlılık ve hürmet duygularının alet edilmesi riyanın en kötü şeklidir. Bu tür davranışlar hilekarlık ve yalancılıktır. İnsan haysiyet ve şerefine hakarettir. Riyakar kişilerin söz ve davranışlarındaki samimiyetsizlikleri diğer insanlar tarafından kısa zamanda anlaşılır. Bunlara kimse güvenmez. Riyanın her çeşidi ahlaksızlık olduğu halde ibadetlerde riyakar olmak çok daha büyük bir ahlaksızlıktır. Nitekim Peygamberimiz(sav) şöyle buyurur.


HADİS: ”Muhakkak ki sizin için en çok korktuğum şey. Küçük şirk yani riyadır”.(Tirmizi-Hudut-24).


ALLAH İÇİN YAPILMAYAN HİÇBİR İBADET GEÇERLİ DEĞİLDİR


AYET: (Bakara-264) ” Ey iman edenler sadakalarınızı, insanlara gösteriş için malını harcayan, Allaha ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü bu gösterişin hali üzerinde az bir toprak bulunan kaya parçasına benzer ki onun şiddetli bir yağmur isabet edince üzerindeki toprağı temizleyip kendisini katı bir taş halında bırakır.’’ İşte yukarıda mealini verdiğimiz(Bakara-264) ayette ibadetlerini cömert desinler, dindar desinler, Alim desinler, için yapılan ibadetlerin hiç bir kıymeti olmadığı gibi kayanın üzerindeki toprağın silinip kayanın ortaya çıkması gibi imanında yok olup imansız olarak kalınacağını bize çok açık bir şekilde bildiriyor. 

AYET:” (Maun-5) Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını gösteriş için kılarlar.”


Riyakarın münafık olduğunu Allah(cc) bize bildiriyor.


AYET: (Nisa 142)’’Bakın bu ikiyüzlüler, Allah’ı kandırmaya çalışıyorlar; hâlbuki Allah onların kendi kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce, sadece insanlar görüp takdir etsinler diye kalkarlar; Allah’ı da nadiren anarlar. ” 


HADİS: Resulullah (sav) Sordular: Ya Resulullah! Hangi davranış ve hareketler bizi kurtuluşa götürür?


Allah’ın Resulü şu cevabı verdi:


-Allah’ı aldatmamak


Sahabi sordu:


Allah nasıl aldatılır?


Allah’ın Resulü buyurdu:


-Allah’ın emirlerinden birini yerine getirirsin; fakat O’ndan başkasının iltifatını yani, O’nun rızasından başka bir şeyi dilersin.”


Sonra şöyle buyurdu


-Riyadan sakınınız. Çünkü riyakâr öbür âlemde, halkın gözü önünde şu dört sıfatın biri ile çağrılır. Ey Kâfir! Ey Facir! Ey Zalim! Ey Şaşkın! Amelin boşa gitti. Ecrin iptal edildi. Bugün sana nasip yoktur.


Ey hilekâr! Kimin için amel işlediysen ecrini git, ondan iste.


Daha sonra (Nisa 142) ayetini okudu.


GÖSTERİŞ İÇİN İBADET YAPANLAR ALLAHA ŞİRK KOŞMUŞTUR


Peygamberimiz (sav) başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur.


HADİS:” Gösteriş için oruç tutan, namaz kılan, sadaka veren, kimse Allaha şirk koşmuştur.
(ET tergib-ver terhib)

Riyadan sakınınız. Çünkü riyakâr öbür âlemde, halkın gözü önünde şu dört sıfatın biri ile çağrılır. Ey Kâfir! Ey Facir! Ey Zalim! Ey Şaşkın! Amelin boşa gitti. Ecrin iptal edildi. Bugün sana nasip yoktur.

 


Mallarını sırf başkalarına gösteriş için sarf eden kişileri Cenâb-ı Hakk'ın sevmediği, o kişiye şeytanın arkadaş olduğu da şimdi aktaracağımız âyet-i kerîmeden anlaşılmaktadır:

"Mallarını halka gösteriş için harcayıp Allah'a ve âhiret gününe iman etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa, artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir." (Nisâ Suresi, 4/38)

Gösteriş ile ilgili diğer âyet-i kerîmede ise Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

"Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar, ama Allah onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar, müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar." (Nisâ Suresi, 4/142)

 

(Sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabı, yolların en güzeli Resulullah’ın yoludur.İşlerin en kötüsü ise bid’attir. Her bid’at sapıklıktır, her sapıklığın yeri de Cehennemdir.) [Buhari, Müslim, Nesai )

 

Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet ile merhamet eyle!»” (Ali el-Müttakî, no: 3212, 3702) AMİN

YORUMLAR

  • 0 Yorum