Nevşehir'de İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yapanlara Son Uyarı !

Bilindiği üzere İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ticareti ile uğraşan vatandaşların yetki belgesi alabilmeleri için ilk olarak İETTS Sistemi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmekte. 

Nevşehir'de İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yapanlara Son Uyarı !

Bilindiği üzere İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ticareti ile uğraşan vatandaşların yetki belgesi alabilmeleri için ilk olarak İETTS Sistemi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmekte. 

Nevşehir'de İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yapanlara Son Uyarı !
10 Ağustos 2018 - 11:50

Bilindiği üzere İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ticareti ile uğraşan vatandaşların yetki belgesi alabilmeleri için ilk olarak İETTS Sistemi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmekte. 


Mesleki yeterlilik belgesini alınabilecek kuruluşlar

Konuyla ilgili Nevşehir Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Yönetmelik uyarınca hali hazırda faaliyette olan işletmelere Yetki Belgesi edinimi için 13 Ağustos 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır. Yeni başlayacaklar ise Yetki Belgesini edindikten sonra faaliyete başlayacaklardır. Yetki Belgesi 13 Mayıs 2018 tarihinden itibaren İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüklerinden verilecektir. Yetki Belgesinin alınabilmesi için ön koşul olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ise 20 Nisan 2018 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilecektir.

 

Bu kuruluşlar şunlardır:
1.)MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
2.)KAYNES Bilgisayar Özel Eğitimi Danışmanlık Tekstil ve Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
3.) ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
4.)Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)
5.)İNPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde:

Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.
Mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge var mıdır?
Gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerekmektedir. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecektir.


Mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmektedir.


Dolayısıyla mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge bulunmamakta olup çeşitli kurum ve kuruluşların bu belgeler yerine geçen belgeler verdiğine ilişkin açıklama ve yönlendirmelerine itibar edilmemesi gerekmektedir.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi ne zaman faaliyete geçirilecektir?
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sisteminin 13 Mayıs 2018 tarihinde faaliyete geçmiştir.


Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?


13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ya da bu ticareti yapmaya karar veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekmektedir.
Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerde lise mezuniyet şartı aranacak mıdır?


13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yetki belgesi başvurusunda lise mezuniyet şartı aranmayacaktır.


Yönetmelik kapsamında ekspertiz yaptırma zorunluluğu ne zaman başlayacak ve ekspertiz raporunu kimler düzenleyebilecektir?


Ekspertiz raporu Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek olup TSE tarafından “TS 13805 İş yerleri- Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri için kurallar” standardı yayımlanmıştır.
Yetki belgesine sahip işletmelerin, 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yapacakları ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarından hemen önce, TS 13805 standardına göre verilen hizmet yeterlilik belgesine sahip işletmelerden ekspertiz raporunu alması gerekmektedir.
Halihazırda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından TS 13805 standardında değişiklik ihtiyacı tespit edildiğinden bahse konu standarda yönelik hizmet yeterlilik belgesinin verilmediği ve standartta revizyon çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinilmiştir.


İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar nelerdir?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:
İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması.
Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.
LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması. Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır” açıklamalarına yer verildi.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum